Jste připraveni na Průmysl 4.0?

Regulace pro Průmysl 4.0

Jaký je stávající stav legislativy dotýkající se digitalizace podnikání a možností implementace Průmyslu 4.0 do českých firem? Na co se mají firmy připravit do budoucna v rámci legislativy ČR i EU?

Současný stav

Evropská unie

Česká republika

  • Neexistuje ucelená digitální agenda, systém její podpory je zatím roztříštěný.
  • Zákon o ochraně osobních údajů, kterým se řídí ochrana osobních dat při jejich elektronickém zpracování.
  • Od 1.1.2015 zákon o kybernetické bezpečnosti.

V budoucnu se chystá

Evropská unie

  • Legislativní návrh pro reformu práva EU v oblasti autorského práva.
  • Zřízení smluvního PPP v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Iniciativy týkající se vlastnictví údajů, volný tok dat a Evropský cloud.
  • Revize směrnice o e-Privacy.
  • Plán o ICT standardizaci a rozšíření evropského rámce interoperability.
  • Směrnice o kybernetické bezpečnosti.

Česká republika

  • Sjednocení digitální agendy pod jedno ministerstvo nebo do rukou vládního zmocněnce.