Evaluační formulář pro hodnocení digitální zralosti firmy

Zpracováno kolektivem pod vedením Ing. Zdeňka Havelky, PhD.

 

1. Leadership, lidský potenciál, otevřenost firemní kultury vůči digitalizaci


 

Leadership


Vedení společnosti si je vědomo důležitosti digitální transformace?
V organizaci je pozice manažera „digitální transformace“ / případně tým, který se věnuje vedení digitální transformace a změnám v organizaci?
Vedení společnosti jasně komunikujeme vizi digitální transformace (interně i externě)?

Firemní kultura


V naší firemní kultuře vnímáme digitální transformaci jako základní předpoklad růstu firmy?
Jako společnost jsme ochotni přiměřeně riskovat, abychom podpořili inovace?
V naší společnosti dobře funguje sdílení informací a know-how?

Připravenost zaměstnanců


Organizace má jasnou strategii v oblasti HR související s digitální transformací?
Organizace již má potřebné digitální dovednosti a znalosti, aby fungovala efektivně?

2. Byznysový model, zákaznická orientace a digitální produkt


 

Byznysový model


Je Váš byznysový model "Pipeline" či "Platforma?"

Produkt


Je Váš produkt digitální či fyzický či hybrid?

Zákazníci


Pracujete se zákazníky i v digitálním světě?

Očekávané dopady na obchodní cíle


Očekáváte pozitivní dopady digitální transformace na obchodní cíle Vaší společnosti?

3. Operační model, digitální hodnototvorné prostředí a digitální řízení


 

Operační přístup a model


Jaký je Váš operační přístup?
Disponujete integrovaným operačním modelem?

Strategie a změny


Máte zpracovanou digitální strategii zaměřenou na propojování ICT přístupů a byznysových procesů s využitím datových zdrojů?
Co případně brání zavádění digitální strategie do Vaší společnosti?
Jak řešíte změny ve firmě?

Operační agilita a operační opatření


Jaký stupeň agility získávate prostřednictvím digitalizačních aktivit?
Jaká opatření k realizaci digitální transformace z operačního hlediska ve své firmě realizujete?

Očekávání spojené s operační digitalizací


Očekáváte radikální zvýšení efektivity díky digitalizaci?
Jaké záruční a pozáruční služby nabízíte pro své produkty?

4. Technologie


Jaké kontextuální technologie používáte?
Jaké modelovací technologie používáte?
Jaké operační technologie používáte?
Jaké informační technologie používáte?
Jaké transakční technologie používáte?
Na jaké technologické úrovni je zajištění digitální bezpečnosti Vaší firmy?
Jaké technologie využíváte pro práci s energiemi?

5. Práce s daty a datová kultura


Lidé a datová kultura
Byznysový model založený na datech
Operační model založený na datech
Jaké technologie k práci s daty používáte?
Rádi Vám zašleme vyhodnocení firmy e-mailem. Zanechte nám prosím kontaktní údaje:

JménoFirmaEmailTelefon