Schéma aliance pro Průmysl 4.0

Porada ekonomických ministrů v rozšířeném formátu

 • Složení: předseda vlády, vládní koordinátor digitální agendy, ministr průmyslu a obchodu, ministryně školství, ministryně práce a sociálních věcí (vždy) a vybraní členové vlády (dle tématu) + přizvaní hosté – stálí členové pro tento účel – SP ČR, HK ČR, KZPS, ČMKOS, ASO, předseda Výzkumné rady, případně zástupci velkých firem (dle tématu) – např. Siemens, RWE, Škoda auto, IBM, T-mobile, GE Aviation, atd.
 • Stanovení agendy, oblastí činnosti a společných cílů platformy
 • Přijímání strategických doporučení od řídicího výboru
 • Definování základních principů činnosti platformy
 • Formulace základních komunikačních sdělení, reprezentace platformy
 • Dohled nad implementačními aktivitami

 

Řídící výbor – Výbor pro digitální ekonomiku

 • Složení: předsedá vládní koordinátor digitální agendy, stávající složení členů výboru pokrývá široké spektrum zástupců resortů a hospodářských a sociálních partnerů (resorty na úrovni náměstků), v případě potřeby lze donominovat zástupce relevantních firem a dalších organizací (např. TAČR), při příležitosti projednávání tématu k činnosti Výborů Průmysl 4.0, Práce 4.0 nebo Vzdělávání 4.0 budou přizváni příslušní ministři
 • Koordinace aktivit napříč vládními resorty a ostatními subjekty
 • Politické řízení při zapojení všech relevantních subjektů
 • Iniciace a moderování celospolečenského dialogu, zajištění celospolečenského konsensu
 • Formulace strategických doporučení pro vládní úroveň
 • Zajištění součinnosti relevantních samostatně stojících iniciativ a platforem